Vinterarbete 2017

Träd-topping på B-området.

Bengt och Bosse i farten.