Boulegängets Årsmöte 2020.

På grund av ”corona-epedemin höll vi års-mötet utom hus. vi hade i alla fall tur med vädret.

 1. Val av ordförande för mötet, Micke Ekenberg
 2. Val av sekreterarare för mötet, Steen Andersen
 3. Val av ordförande 2021, Ronny Sjöholm (avgående Micke Ekenberg efter att vara på posten från 2016 – 2020).
 4. Val av kassör 2021, Anette Troedsson
 5. Val av festkommitté 2021, Inger Johansson och Ragnhild Lundin.
 6. Val av tävlingsledare för serie- och interna tävlingar, Monica o Lars Carnert. (avgående Steen Andersen, tävlingsledare från 2009 – 2012 och 2015 – 2019, assisterande ledare 2020).
 7. Redovisning av kassören Anette Troedsson. Kassan innehåller 6873kr
 8. Datum för Festerna 2021, Anordnas av festkommittén o Rickard Mattsson. Återkommande.
 9. Start av boulespel 2021. Återkommande från Monica Carnert.
 10. Övriga frågor. Om det va möjligt att ordna fester 2021 på grund av ”Coronan”. Återkommande.
 11. Mötet avslutades och ordförande tackade för sin period som sittande ordförande och önskar de nyvalda lycka till.