Styrelsen 2023

Lundsbäcks koloniförening                                                                 Helsingborg 2023-04-12
Bror Engkvistsgata 30                                                                                              
254 59 Helsingborg
Bankgiro:725-6555
Plusgiro: 91 87 49-3
lundsbackskolonier@gmail.com
www.lundsbackskoloniforening.se
 
2023 års styrelse och förtroendevalda för Lundsbäcks koloniområde
 
Ordförande
Lars Ottosson
Kontaktbar
Tisd/Torsd   16 – 18        
073-05 34 887
Stuga113

Kassör
Eva Jansson
 072   57 12 10
Stuga35

Sekreterare
Monica Jönsson                         
 070  -58 67 019
Stuga 29

Ledamot, vice ordf.
Bo Ekstrand
 0705 – 36 24 08
Stuga 59

Ledamot
Peter Fristedt
 0722 – 53 74 04
Stuga 10 B

Ledamot
Christer Nilsson
 0732 – 23 24 61
Stuga 99

Suppleant
Bengt Hällstrand
 0761 – 83 84 12
Stuga 43

Suppleant
 Vakant
 
 Valberedning
Robert Vessman
 0705985865
 Stuga 152

Valberedning
Niklas Grönvall                          
 Stuga 137

Valberedning
Glenn Trejling
0708 – 16 72 91
Stuga 150

Revisor
Ranghild Lundin
 0709 – 49 51 24
Stuga 37

Revisor
Nils Vesterlund
 0705 – 28 35 21
Stuga 13 B

Suppl. Revisor
Arta Haradinaj
 0769 – 04 49 48
Stuga 130

Bygglov/Besiktning
Bo Ekstrand
 0705 – 36 24 08
Stuga 59

Bygglov/Besiktning
Bengt Hällstrand               
 0761 – 83 84 12     
Stuga 43

Klubbstugan och dansbanan
Stugan och dansbanan uthyres.
För uthyrning kontakta Christer Nilsson.

Arbetsplikt
Peter Fristedt
 0722 – 53 74 04
Stuga 10 B

Arbetsplikt
Christer Nilsson
 0732 – 23 24 61
Stuga 99

Arbetsplikt
Se vidare på anslagstavlorna. Viktigt att komma ihåg är att Du själv är ansvarig för att skriva upp utförd arbetsplikt.

Ristomten
Ronny Nordström
0706-28 26 15
Stuga 118

Är öppen helgfri onsdag mellan kl. 16:00 och 18:00 samt helgfri söndag mellan kl. 10:00 och 12:00, enligt anslag.
Miljöstation
Beakta anslag på respektive behållare. Allt annat avfall som inte finns med skall forslas till tippen av kolonisten själv.
Kontraktsskrivning
Kontakta ordförande eller kassör.
Bomgrindsnycklar
Kontakta styrelsen.
Adressändring
Kontakta kassören/sekreteraren.
Underlåtenhet att meddela adressändring medför att Du påförs en avgift på 300sek. Enligt § 27 i stadgarna.
Påminnelseavgift
Underlåtenhet att betala sina avgifter i tid medför att Du påförs en avgift på 70sek. Enligt § 6 i stadgarna.
Avgift vid personliga skrivelser
Avgiften är 70sek per skrivelse. Motivet är att övriga medlemmar inte skall belastas. Enligt årsmötesbeslut 2011.