Protokoll

Årsmötet för boulegänget,
 2023-09-03.
 Närvarande: 25+ medlemmar
1.	Mötet öppnas av ordföranden.
2. Val av mötesordförande.
    Mötet valde Ragnhild Lundin.
3.	Val av mötes sekreterare
     Mötet valde Steen Andersen
4. Redovisning från kassören.
    Kassören redovisade Kassan, som godkändes.
5. Val av ordförande för 1 år.
   Omval Ragnhild Lundin.
6. Val av kassör för 1 år. 
   Omval: Anette Troedsson.
7. Val av festkommitté för 1 år.
   Avgående: Inger Johansson, Ragnhild Lundin.
   Ingen Festkommitté valdes, lägger över frågan på Styrelsen för 
     koloni föreningen.                                                         
8. Val av tävlingsledare 1 år.
   Avgående: Steen Andersen och Monica Carnert.
    Monika J och bl a. Anette Troedsson, valdes
9. Medlemsavgift och tävlings avgift 2024.. 
   Oförändrat, 150 kr medlem avg. , startavgift tävl. 50,00 kr.
10. Val av tävlingar.
      Serien spelas söndagar kl. 11,00. Övriga interna tävlingar spelas lördagar kl. 14,00. Spelplan återkommande.
11. övriga frågor.
       Gunilla Mårtensson och Bodil Pettersson vill arr. Kanasta kvällar på måndagar
	 Mera aktivitet på dartspel
12. Mötet avslutas.