Senaste Nytt


2023-10-24

– Vattnet stängs för säsongen tisdagen den 1/11. Ni som har WC, spola gärna några extra gånger innan vi stänger.

– Tvättstugan kommer att vara låst med vinterlås under tiden 1/11 – 31/3.

– Regler gällande parkering av fordon inom våra stängslade parkeringsområden. Fordon får inte parkeras på samma plats längre än 7 dygn. Maximalt två (2) fordon per koloni/odlingslott. Detta gäller även under vinterperioden. Detta kommer att skrivas in i våra ordningsregler.

————————————–

2023-09-04

Besiktning av området 2024

Läs det. Viktigt !!

————————————-

2023-09-03

Boulegängets årsmötesprotokoll ligger tillgängligt

—————————————————

2023-08-25

Halvårs mötes protokollet är tillgängligt.

————————————————–

2023-08-20

Föreningen söker 2 frivilliga att hjälpa till med träd klippning på gemensamma ytor. Detta kan utgöra arbetsplikt.

———————————————————————

Det har kommit till styrelsens kännedom att det vattnas före klockan 18,00, och att man vattnar med spridare, och att man vattnar gräsmattan, vilket inte är tillåtet enligt våra gällande regler.

Styrelsen.

————————————————-