Senaste Nytt

———————————–

2023-09-04

Besiktning av området 2024

Läs det. Viktigt !!

————————————-

2023-09-03

Boulegängets årsmötesprotokoll ligger tillgängligt

—————————————————

2023-08-25

Halvårs mötes protokollet är tillgängligt.

————————————————–

2023-08-20

Föreningen söker 2 frivilliga att hjälpa till med träd klippning på gemensamma ytor. Detta kan utgöra arbetsplikt.

———————————————————————

Det har kommit till styrelsens kännedom att det vattnas före klockan 18,00, och att man vattnar med spridare, och att man vattnar gräsmattan, vilket inte är tillåtet enligt våra gällande regler.

Styrelsen.

————————————————-