Förtoendevalda

Lundsbäcks koloniförening Helsingborg 2023-04-12

Bror Engkvistsgata 30

254 59 Helsingborg

Bankgiro:725-6555

Plusgiro: 91 87 49-3 lundsbackskolonier@gmail.com www.lundsbackskoloniforening.se

2023 års styrelse och förtroendevalda för Lundsbäcks koloniområde

Befattning Namn Telefon Mobil Stuga

Vid akuta ärenden Kontakta styrelsen

Ordförande Lars Ottosson Kontaktbar Tisd/Torsd 16 – 18 073-05 34 887 113

Kassör Eva Jansson 072 57 212 10 35

Sekreterare Monica Jönsson 070 -58 67 019 29

Ledamot, vice ordf. Bo Ekstrand 0705 – 36 24 08 59

Ledamot Peter Fristedt 0722 – 53 74 04 10 B

Ledamot Christer Nilsson 0732 – 23 24 61 99

Suppleant Bengt Hällstrand 0761 – 83 84 12 43

Suppleant

Valberedning Robert Vessman 152

Valberedning Niklas Grönvall 137

Valberedning Glenn Trejling 0708 – 16 72 91 150

Revisor Ranghild Lundin 0709 – 49 51 24 37

Revisor Nils Vesterlund 0705 – 28 35 21 13 B

Suppl. Revisor Arta Haradinaj 0769 – 04 49 48 130

Bygglov/Besiktning Bo Ekstrand 0705 – 36 24 08 59

Bygglov/Besiktning Bengt Hällstrand 0761 – 83 84 12 43

Klubbstugan och

dansbanan Stugan och dansbanan uthyres. För uthyrning kontakta Christer Nilsson.

Arbetsplikt Peter Fristedt 0722 – 53 74 04 10 B

Arbetsplikt Christer Nilsson 0732 – 23 24 61 99

Arbetsplikt Se vidare på anslagstavlorna. Viktigt att komma ihåg är att Du själv är ansvarig för att skriva upp utförd arbetsplikt.

Ristomten Ronny Nordström 0706-28 26 15 118

Är öppen helgfri onsdag mellan kl. 16:00 och 18:00 samt helgfri söndag mellan kl. 10:00 och 12:00, enligt anslag.

Miljöstation Beakta anslag på respektive behållare. Allt annat avfall som inte finns med skall forslas till tippen av kolonisten själv.

Kontraktsskrivning Kontakta ordförande eller kassör.

Bomgrindsnycklar Kontakta styrelsen.

Adressändring Kontakta kassören/sekreteraren. Underlåtenhet att meddela adressändring medför att Du påförs en avgift på 300sek. Enligt § 27 i stadgarna.

Påminnelseavgift Underlåtenhet att betala sina avgifter i tid medför att Du påförs en avgift på 70sek. Enligt § 6 i stadgarna.

Avgift vid

personliga skrivelser Avgiften är 70sek per skrivelse. Motivet är att övriga medlemmar inte skall belastas. Enligt årsmötesbeslut 2011.