Förtoendevalda

Lundsbäcks koloniförening Helsingborg 2023-04-12

Bror Engkvistsgata 30

254 59 Helsingborg

Bankgiro:725-6555

Plusgiro: 91 87 49-3 lundsbackskolonier@gmail.com www.lundsbackskoloniforening.se

2023 års styrelse och förtroendevalda för Lundsbäcks koloniområde

Befattning Namn Telefon Mobil Stuga

Vid akuta ärenden Kontakta styrelsen

Ordförande

Kassör Eva Jansson 072 57 212 10 35

Sekreterare Monica Jönsson 070 -58 67 019 29

Ledamot, vice ordf. Bo Ekstrand 0705 – 36 24 08 59

Ledamot

Ledamot

Suppleant Bengt Hällstrand 0761 – 83 84 12 43

Suppleant

Valberedning Robert Vessman 152

Valberedning Niklas Grönvall 137

Valberedning Glenn Trejling 0708 – 16 72 91 150

Revisor Ranghild Lundin 0709 – 49 51 24 37

Revisor Nils Vesterlund 0705 – 28 35 21 13 B

Suppl. Revisor Arta Haradinaj 0769 – 04 49 48 130

Bygglov/Besiktning Bo Ekstrand 0705 – 36 24 08 59

Bygglov/Besiktning Bengt Hällstrand 0761 – 83 84 12 43

Klubbstugan och

dansbanan Stugan och dansbanan uthyres. För uthyrning kontakta Mickael Ekenberg

Arbetsplikt

Arbetsplikt

Arbetsplikt Se vidare på anslagstavlorna. Viktigt att komma ihåg är att Du själv är ansvarig för att skriva upp utförd arbetsplikt.

Miljöstation Beakta anslag på respektive behållare. Allt annat avfall som inte finns med skall forslas till tippen av kolonisten själv.

Kontraktsskrivning Kontakta ordförande eller kassör.

Bomgrindsnycklar Kontakta styrelsen.

Adressändring Kontakta kassören/sekreteraren. Underlåtenhet att meddela adressändring medför att Du påförs en avgift på 300sek. Enligt § 27 i stadgarna.

Påminnelseavgift Underlåtenhet att betala sina avgifter i tid medför att Du påförs en avgift på 70sek. Enligt § 6 i stadgarna.

Avgift vid

personliga skrivelser Avgiften är 70 sek per skrivelse. Motivet är att övriga medlemmar inte skall belastas. Enligt årsmötesbeslut 2011.