Styrelsens arbete 2017

Senaste bygge på kolonin: Bengt och Bosses genhändiga lekstuga.
Vårt senaste arbetsredskap. Bengt myser i gångarna.? Och det blir så j… snyggt och bra. Tack Bengt.