B Årsmötet 2017

Micke öppnade mötet och tackad alla för deltagandet och hjälpen under året som gått.

(27 medlemmar mötte upp till mötet + 2 fullmakter).

1. Till mötesordförande valdes : Micke Ekenberg.
2. Till mötessekreterare: Steen Andersen.
3. Valet av ordförande för 2018: Micke Ekenberg.
Biträdande ordförande: Leif Svensson.
4. Kassör för 2018: Anette Troedson.
5. Val av festkommittén 2018: Rickard, Inger och Lovisa.
6. En arbetsgrupp för att utarbeta regler, spel, dag osv. för nya koloniserien 2018 blev: Monica C, Lars C, Leif S och Steen A.
Serien skall kallas ”Bjarve Cup” och gäller bara för kolonister på Lundsbäck Koloniförening.
7. Val av tävlingsledare: Steen Andersen.
Biträdande ledare: Leif Svensson.
8. För ekonomin svarade Anette vilket, va positivt.
9. Övriga frågor:
Att informera de andra kolonier, om att vi vill avsluta koloniserien skall framföra den 9 sept vid avslutande ”Cupen”, av tävlingsledare för Lundsbäck Monica Carnert.
(Alla 7 lag som spelar för Lundsbäck i nuvarande serien, vill inte fortsätta). (Alla har skrivit på en lista om att vill hoppa av nuvarande seriespel).
”Jutan cup” spelas som vanligt på vintern. Spelarna avgör själv hur, och när de skall spela.
Stämma var enig om att ”Guldklotet” spelas framöver som en lagtävling.
Vid interna spelningar, skall de framöver lottas via seedning.
I övrigt skall tävlingsledarna tills vidare utarbeta en manual för bästa spelupplevelse för alla.
10.Micke Ekenberg avslutade mötet och bjöd sen in till en bouletävling. 23 medlemmar ställde upp.

Föreningen bjöd på smörgåstårta för mycket bra utfört arbete under året.
Boulegänget bjöd i sin tur för drickat.