Förbättringar 2018

Bosse och Bengt har inför denna säsong, gjort riktiga fotbollsmål för de intresserade.