Boulens Årsmötet 2016

Lördag den 26 nov 2016 avhölls årsmötet. Något tidigare än vanligt.
15 medlemmar deltog i mötet.
Janne öppnade möte och bjöd alla välkommen.

1.Janne valdes till mötesordförande.

2. Steen valdes till mötessekreterare.

3. Föreningsstyrelsen önskar att boulegänget tillsätter en ordförare i stället för en samordnare.
Förslag till ordförareposten föreslås Micke Ekenberg, som har accepterat för ett år.

4. Nettan omvaldes som kassör.

5. Till festkommité återvaldes Nettan, Micke och Rickard.

6. Till tävlingsledare i seriespelet, förblir  Monica Carnert.

7. Boulegänget vill bidra med 4000 kr till föreningen för att inhandla en ny ruschkana till lekplatsen.
Föreningen skulle själv bidra med ca. 7000 kr.

8. spelplanen inför 2017 års spel planeras vid ett senare tidspunkt.

9. Fester.
Till Midsommar är det Birger Langholdt som spelar,
På Grisfesten (22 juli) är det ”Mattssons”
och till kräftskivan (19 aug.) är det Hasse Brink.

10. Avslutningen på Jutan-cup blir den 20 Maj, i kolonin.

11. Medlemsavgiften blev fastsatt till 100 kr.
Mötet bestämde att De som inte har betalt medlemsavgiften skall på tävling betala en startavgift på 50 kr (utan matservering) eller 100 kr (med mat).

12. en ”Tura” är fastsatt till 28 januari 2017.