Senaste Nytt


————————————————————

Kommunens besiktning av koloniområdet 2022.

————————————————————————

————————————————————————–

2022-05-18

——————————————————————————————

27 mars 2022

—————————————————————————————-

2022 -02-14

————————————————————————————-

2021-10-20

Styrelsen har beslutat att samtliga bilgrindar, förutom bilgrinden vid huvudparkeringen, kommer att hållas låsta med s.k. vinterlås under tiden 2021-11-01 – 2022-03-31. De som behöver komma in med byggmaterial eller liknande måste ta kontakt med någon i styrelsen i god tid.

————————————————————————————-

2021-09-24