Senaste Nytt.

2020-10-25 Omröstningen för eller emot grävningen.

2020-10-23. Revisorernas utlåtande inför grävning av va/av

Karta: Grävning när och var!! 2020-10-09

Senaste Nytt 2020-10-07

Ledningskollen och Akea kommer att samarbeta vid läggning av vatten och avlopp. Det innebär att du inte behöver anlita Ledningskollen själv. Vidare kommer från den 9 oktober att finnas en arbetsplan om när och var de gräver på vilket tidpunkt, på anslagstavlorna.

Viktig info om VA/AV. 2020-10-06.

Kartorna (under texten) finns uppsatta i fönstret på kontoret.

Kartor över kommande vatten och avloppssystem.