Senaste Nytt.

2021-02-23

”Akea” har återupptaget arbetet med grävningen av A/V.

2021-02-09

Senaste nytt angående V/A-projektet

Akea har låtit meddela att V/A-projektet måste avbrytas på grund av rådande väderförhållanden. Det kommer att återupptas så snart omständigheterna tillåter. Detta betyder naturligtvis en försening av hela projektet.

Styrelsen.

———————————————

2020-11-20. Ny information gällande V/A-projekt

2020-11-11. Rättelse på oklarheter gällande: Rör och slangar till AV-grävning.

2020-11-02. Viktig Info vid grävningen

2020-10-09. Karta: Grävning när och var!!

Viktig info om VA/AV. 2020-10-06.

Kartorna (under texten) finns uppsatta i fönstret på kontoret.

Kartor över kommande vatten och avloppssystem.