Senaste Nytt.

Protokollet från ½ årsmötet 2020 är tillgängligt.

Uppdaterad.

Information om vårt VA/AV -projekt

Projektet fortskrider.

Arbetet med grävningen kommer att utföras av ”Akea” och påbörjas 1 November. Ca. 2,6 Kilometer gångar skall grävas, 190 ventiler skall sättas. I samband med nedgrävningen, kommer också nya vattenledningar att läggas. 2 vattenmätare skall sättas, 1 för koloniområdet, 1 mätare för odlingslotterna som placeras vid stora grinden mot odlingslotterna.

Du som enskild kolonist kommer  själv att kunna välja var du vill att ditt avlopp och vatten ska dras in på din tomt, och du kommer själv att ansvara för att indragningssträckan till stugan är rensad från växtligheter som du vill spara. Man kan anlita ”Akea” att gräva in till stugan till en kostnad av 406kr/metern utan material.

Vintertid.

Grävningen förväntas pågå under den tid som området är stängt under vintern – och under den tiden kommer också området att anses som en byggarbetsplats och tillsyn av stugan är därför begränsad under tiden. Information om var man gräver just under perioden återkommer vi med.  

Ekonomi

För grävning i gångarna anslås en summa (i nuläget) på 37.800kr för kolonisterna och 5.000kr för odlingslotterna. Anslutning till kommunaltavloppet ( NSVA), endast kolonisterna, anslås till 12.500kr.

Inbetalning av ovan

Föreningen har fastsatt följande: Första inbetalning 31 Oktober, andra inbetalning 31 November och tredje inbetalning siste Februari. Sluträkningen kommer i April.

För att administrera våra inbetalningar har anlitats företaget ”Inkasso Euro-finans”. Kostnaden för det står föreningen för.

Vi skall efter bästa förmåga hålla Er underrättade om läget framöver.

Kartorna (under texten) finns uppsatta i fönstret på kontoret.

Kartor över kommande vatten och avloppssystem.