Styrelsen

Valt vid årsmötet den 7 mars 2017:
Ordförare Bengt Hällstrand,
stuga 43, 0761-838412
Vice. Bo Ekstrand,
Stuga 59, 0705-362408
Kassör och Sekreterare
Lars Malmros, stuga 149, 0709-261503
Ledarmöter
Christer Nilsson, stuga 99, 0732-232461
Peter Fristedt, stuga 10B, 0722-537404
Suppleanter
Göran Landgren, stuga 40, 0760455548
Nenad Bozovic, stuga 73, 0707586708